Red_Gleta - encuentroZGZ_2_peq

Erakunde bazkideak lurralde bakoitzean proiektua koordinatu eta kudeatzen dutenak dira. Sarean egiten dute lan gainontzeko lurraldeekin, programaren diseinutik hasita programaren ebaluazio eta inpakturaino. Erakunde horiek ondorengoak dira: